900 אסירים פלסטינים מבצעים שביתת רעב בבתי המעצר של הכיבוש

אלקודס – סאנא

900 אסירים פלסטינים ביצעו היום שביתת רעב בבתי המעצר של הכיבוש הישראלי כאות תמיכה באסירים השובתים רעב מאז 12 ימים, במחאה על הפרות הכיבוש נגד האסירים.

הדובר בשם מנגנון האסירים והמשוחררים הפלסטינים חסן עבד רבה הבהיר לסוכנות ו’פא כי 900 אסירים במעצר עופר ביצעו היום שביתת רעב כאות תמיכה באסירים ה-30 השובתים רעב זה היום ה-12 ברציפות.