אל-מוקדאד לבני הקהילה הסורית בארה”ב : סוריה ממשיכה במאמציה לשיקום  המולדת

ניו-יורק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד הדגיש כי המדינה הסורית משקיעה מאמצים רבים לחיזוק הביטחון והיציבות בכל השטחים הסורים בנוסף לשיפור המצב האנושי, שיקום משהחריבה מלחמת הטרור והקלת חזרתם של המהגרים הסורים, דבריו של שר החוץ באו בעת שנועד עם קבוצה מבני הקהילה הסורית בארה”ב בשולי העצרת הכללית של האו”ם.

השר אל-מוקדאד סקר בפני בני הקהילה הסורית את ההתפתחויות בסוריה ובעיקר צוו החנינה מספר 7 הכולל והשלכותיו המשפטיות, החברתיות והמדיניות .

השר אל-מוקדאד ציין להשלכות השליליות של מלחמת הטרור, הסנקציות הכלכליות והצעדים החד – צדדים שארה”ב הטילה על העם הסורי.