בהשתתפות סוריה : וועידה מדעית על הארכיאולוגיה בהונגריה

בודאבסת – סאנא

מכון מדעי הארכיאולוגיה באוניברסטית באזמאני פיתר ההונגרית יקיים וועידה מדעית חשובה על אודות הארכיאולוגיה במזרח הקרוב בבירה ההונגרית בודאבסת, בוועידה ישתתפו עוזר מנהל הארכיאולוגיה והמוזואונים ד”ר הומאם סעד וד”ר כומית עבדאללה המרצה באוניברסטית אל-סורבון בנוסף למומחים וחוקרים סוריים מחלקת הארכיאולוגיה המוזואונים .