התקפות הכיבוש הטורקי על תחנת שאיבת המיים עלוק נמשכות

אל-חסכה – סאנא

מנהל ממסד מי השתייה במחוז אל-חסכה המהנדס מחמוד אל-עכלה מסר כי קבוצות הטרור הנמצאות באזורים שבשליטת כוחות הכיבוש הטורקי, שבנפת עיר ראס אל-עין, ממשיכות לתקוף את תחנת שאיבת המיים בעלוק ורשת החשמל של התחנה, וציין כי בשל המצב הביטחוני וההתקפות הטורקיות הנמשכות בנפת תל תמר הצפוני לא התאפשר לצוותי האחזקה לתקן תחנת המיים.