מוסקבה : התקשורת האמריקנית ממשיכה בהפצצת השקרים בקשר לתחנת זאבורג’יה

מוסקבה – סאנא

משרד החוץ הרוסי מסר כי כלי התקשורית האמרקניים ממשיכים בהפצצת המידע המטעה והמסולף בקשר לתחנת זאבורג’י הגרענית, והדגיש כי הפגזת התחנה והאזורים הסמוכים מסכנת את כל היבשה האירופית .