עשר מדליות שונות לסוריה ביום הראשון של אליפות בניית הגוף