הכיבוש גורף שטחים נטועים בעצי זית דרומית לבית לחם

אלקודס – סאנא

כוחות הכיבוש הישראלי גרפו היום אדמות באזור ח’לת אלנחלה דרומית לבית לחם שבגדה המערבית.

סוכנות ו’פא ציטטה את הממונה על תיק ההתנגדות לגדר ולהתנחלות בבית לחם חסן בריג’יה שאמר כי כוחות הכיבוש פרצו באמצעות כמה דחפורים לאזור ח’לת אלנחלה ,ג’בל אבו זערור ליד כפר ו’אדי רחאל, וגרפו 3 דונמים נטועים בעצי זית במטרה להרחיב את ההתנחלות.