אל-מוקדאד ובידרסון דנו בכמה נושאים בעלי התענינות משותפת

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פיסל אל-מוקדאד דן היום עם שליחו המיוחד של מזכ”ל האו”ם בסוריה גיר בידרסון בנושאים בעלי התענינות משותפת ובמאמצי סוריה לחזוק היציבות, ובעיקר על ידי הפיוסים ופעולות ההסדרה שנעשו ועדיין נמשכות באזורים שונים במדינה.

אל-מוקדאד דבר במהלך הפגישה שהתקימה היום  על תוכן וחשיבות צוו החנינה שהוצא לאחרונה , וציין כי כל הגופים הנוגעים בדבר ממשיכים לעבוד כדי ליישם את תוכן הצוו בצורה מליאה.

אל-מוקדאד הצביע על המשך הכיבוש הטורקי לחלק משטחי סוריה , והזהיר מפני סכנת ההצהרות שיצא בהם לאחרונה המשטר הטורקי בקשר למה שמכונה אזור בטחון בצפון סוריה, וקרא לקהילה הבינ”ל שלא להתמקיח עם משטר זה אודות לשטחי מדינות אחרות.

בידרסון מצדו הגדיר את צוו החנינה האחרון כצעד הכי חשוב, והתיחס לבקורים ולפגישות שעשה לאחרונה גם כן התיחס לנושא כינוס הסבב הבא של וועדת הדיון בחוקה ב- 28 לחודש השוטף .