מכון השפות קבע את התאריך לבחינה בשפה זרה לתואר שני