משרד החוץ הפלסטיני : הנכבה נמשכת בצל הסטנדרטים הכפולים של החברה בינ”ל

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי מצוקתו של העם הפלסטיני נמשכת בהמשך הכיבוש הישראלי, המרחיב את התנחלויות והנלחם בקיום הפלסטיני לאור הסטנדרטים הכפולים של הקהילה הבינ”ל המעודדים את הכיבוש להרחיק לכת בפשעיו.

משרד החוץ הבהיר היום בהודעה משלו  שסוכנות ו’פא ציטטה  כי זיכרון הנכבה חולף השנה, והעם הפלסטיני עדיין משלם מחיר כבד על אדמתו וחייו דמו ועתיד דורותיו הנמצאים בעיצומו של מצב של צביעות השולט במדיניות החוץ, מדינות מערביות רבות התמודדו עם פשעי הכיבוש שבוצעו על ידן לראייה ולשמיעה מלאה של העולם ללא התחשבות באמנות והחוקים הבינ”ל.

משרד החוץ דרש ליישם את החלטות האו”ם בנושא השאלה הפלסטינית, שבראשה עומדת הקמת מדינה פלסטינית עצמאית ובירתה אלקודס  וזכותם של הפליטים לחזור לבתיהם שמהם עקר אותם הכיבוש.