שיחות סוריות איראניות לזרוז חלופי הסחורות ושיתוף הפעולה התעשיתי והחקלאי

דמשק – סאנא

מועצת הנהלת הלשכה המסחרית הסורית האיראנית המשותפת דנה עם ראש לשכת פיתוח היחסים הכלכלים בין סוריה לאיראן באמצעי קידום חלופי הסחורות ושיתוף הפעולה בתחומי התעשייה, החקלאות, הבריאות, התיירות, ההשקעות המשותפות והשירותים הלוגסטיים בין שתי המדינות לטובת שני העמים .