מיליציה קסד מונעת זה היום השני כניסת קמח ומזון למרכז עיר אלחסכה