צעדי ההסדרה ממשיכים הלאה בא-רקה ובדיר א-זור

דיר א-זור/א-רקה – סאנא

בשני מרכזי ההסדרה שבעיר דיר א-זור ובעיירה א-סבח’ה שבריף א-רקה המזרחי, המשיכו הגורמים המעוניינים בדבר היום להסדיר את מצבם של עשרות אזרחים דרושים ואנשי צבא עריקים ומשתמטים משרות חובה ומשרות מילואים, לקראת חזרתם לחיים הטבעיים שלהם.