שיחות סוריות-בלארוסיות בתחומי הרפואה וההנדסה

מינסק – סאנא

שר העבודה הציבורית והשיכון המהנדס סוהיל עבד אלטיף, ומנהלת הרפואה הבלארוסית Belmedpreparti//, דנו  באפשרות לשיתוף פעולה עם המוסדות העוסקים במגזר הבריאות בסוריה כדי לאבטחת צרכי השוק הסורית עבור סוגים מסוימים של תרופה.

במהלך הביקור שערך היום, המהנדס עבד אלטיף והמשלחת הסורית המשתתפת בעבודת הישיבות של הוועדה הבין-ממשלתית המשותפת הסורית-הבלרוסית למוסד הרפואי הבלארוסי, עדכן את המשלחת על פועלו של המוסד, מיני וכמויות התרופה שהוא מייצר.

יש לציין כי המשלחת הסורית ביקרה אתמול במפעל לייצור כלי רכב הנדסיים בלארוסיים / Maz / על מנת לראות את סוגי כלי רכב הנדסיים שהופקו במפעל ויכולת הייצור שלו ונידון עם הנהלת המפעל באפשרות של שיתוף פעולה עם מוסדות ממשלתיים בסוריה וכיצד להפיק תועלת של מנגנונים מתקדמים שיוצרו בבלארוס.