הנשיא אל-אסד מנחה להעלאת המלגה החיצנית של בני החללים הפצועים ,הנכים והנעדרים

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל אסד המפקד העליון של הצבא והכוחות המזוינים הנחה להעלות המלגה החיצונית פי שלושה לטובת הסטודנטים של בני החללים , הפצועים , הנכים והנעדרים שנעלמו עקבותיהם זה 4 שנים, הלומדים מחוץ לבתי הספר של בני החללים בכל חטיבות הלימוד.