עצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים בטולכרם

אל-קודס הכובשה – סאנא

עשרות פלסטינים קראו בעצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים שבבתי הכלא הישראליים, שהתקיימה היום בעיר טולכרם, לקהילה הבינ”ל ולמוסדות המשפטיים והאנושים להתערב מיד כדי להציל חייהם של האסירים הפלסטינים ,ובעיקר החולים והזקנים שבהם.

סוכנות ו’פא דיווחה כי המשתתפים בעצרת השבועית מול לשכת הצלב האדום בטולכרם הדגישו את המשך הזדהותם עם האסירים בצל ההפרות והמעשים הפראיים שנחשפים להם בבתי המעצר של הכיבוש, בנוסף להזנחה הרפואית, תוך רמיסת אמנות זכויות האדם ובעיקר אלה של האסירים, ברגל גסה.

 המשתתפים בעצרת שמו דגש על הצורך להפעיל לחצים על כל הגופים כדי להביא לשחרורם של זקיני האסירים ובעיקר זקן האסירים החולה פואד אל-שובכי העצור מאז 2006, וסובל ממחלה קשה.