מבזקים

הנשיא עו’ן קורא לסיים את סבלו של העם הפלסטיני ולהחזיר את זכויותיו

ביירות – סאנא

נשיא לבנון העימאד מישל עו’ן קרא לקהילה הבינ”ל לפעול להפסקת הסבל של העם הפלסטיני על ידי החזרת הזכות לבעליה והשגת שלום צודק ומקיף בהתאם להחלטות האו”ם הרלוונטיות.

במסר הסולידריות ששלח עו’ן ליו”ר ועדת האו”ם המעוניית במימוש הזכויות הבלתי ניתנות לביטול של העם הפלסטיני, שייח’ ניאנג, לרגל יום הסולידריות הבינ”ל עם העם הפלסטיני, קרא עו’ן להבטיח את החזרת הפלסטינים לבתיהם שמהם נעקרו מתוך כיבוד זכות השיבה כפי שנקבעה בהחלטת העצרת הכללית של האו”ם מס’ 194 ביום 11-12-1948.