2500 בני אדם מצטרפים לתהליך ההסדרה המיוחדת של בני פרבר דיר א-זור