שר החינוך דן עם ראש האוניברסיטה הפדגוגית הרוסית בחיזוק  שיתוף הפעולה

מוסקבה – סאנא

שר החינוך ד”ר דארם טבאע דן היום עם אלקסיי לובקוב  ראש האוניברסיטה הפדגוגית הרוסית, בדרכי חיזוק  שיתוף הפעולה הבילטראלי בתחומי החינוך והתרבות.

יש לזכור שפגישת שני הצדדים התכנסה במעון האוניברסיטה הנ”ל שבמוסקבה והשר טבאע הדגיש כי הצד הסורי חפץ בשיתוף הפעולה עם ממסדי הלימודים הרוסיים, ובכן לפתח את תחום לימוד השפה הרוסית בבתי הספר הסוריים ולימוד השפה הערבית בבתי הספר הרוסיים בנוסף לחילוף המורים והסטודנטים יחד עם ספרי הלימודים והמומחים גם כן בתחום הלימודים הווירטואליים.

ראש האוניברסיטה הרוסית לובקוב אמר כי פגישה זאת מסמנת את הרמה הגבוהה של מרקם הקשרים בין רוסיה לסוריה בתחומי החינוך והלימוד, דבר האמור לתרום חלק בפיתוח הדיאלוג הכולל בין שני הצדדים, בהדגישו כי ארצו מייחסת חשיבות רבה לנושא שיתוף הפעולה עם סוריה ובמיוחד אחרי הפתיחה בצעדים מוחשיים והנחת אושיות קבועות בנידון זה.