שיחות סוריות איראניות לחזק את שיתוף הפעולה האסטרטיגי בין שתי המדינות

טהראן – סאנא
ראש הוועדה המשרדית המשותפת ושר התחבורה ובנית הערים האיראני המהנדס רוסתם קאסמי דן עם שגריר סוריה בטהראן ד”ר שפיק דיוב בדרכי חיזוק שיתוף הפעולה האסטרטיגי בין שתי המדינות בתחומי הכלכלה, הסחר, ההשקעה, החקלאות, התחבורה והאנרגיה.
במהלך הפגישה הדגיש קאסמי את החשיבות של היחסים הסוריים – איראניים ואמר כי הממשלה האיראנית החדשה נחושה בדעתה להדק את שיתוף הפעולה עם סוריה בכל התחומים.
השגריר הסורי הדגיש מצידו על חשיבות תפעול וביצוע ההסכמים ותזכירי ההבנה החתומים, בציינו לצורך של העבודה למען הקלת תנועת המעבר(הטראנזית), התחבורה והחיבור של פסי הרכבת והכבישים בין שתי המדינות תוך תיאום עם עיראק באופן שיקל את תנועת הסחורות.