בהשתתפות סוריה .. השקת פורום הבינה המלאכותית לטיכנולגיה ההגנה והביטחון הסברני בירדן

עמאן – סאנה

פעילות פורום הבינה המלאכותית לטיכנולוגיה ההגנה והביטחון הסברני הושקה היום בירדן בהשתתפות סוריה ומשלחות שמיצגות 35 מדינות .

בפורום שבו שר התקשורת והטכניקה המהנדס איאד אלח’טיב עמד בראש המשלחת הסורית , ידונו המשלחות בהתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית והאפלקציות בתחום המעבר לדג’טל , והביטחון הסברני , בנוסף לאיתגרי אפלקציות הבינה והחנוך המיכני .