שכירי החרב של המשטר הטורקי מפקעים קנייני התושבים ומטילים קנסים על החקלאים באזור עפרין

אלחסכה – סאנא

ארגוני הטרור הנתמכים על ידי המשטר הטורקי ממשיכים במעשיהם התוקפניים נגד התושבים ,והם הטילו על החקלאים קנסים בהקף חמשים אחוזים ממחיר מסיק הזיתים ,במקביל להפקעת נכסיהם באזור עפרין הכבוש שבצפון חלב.

מקורות מקומיים באזור עפרין מסרו לסאנא כי טרוריסט י מה שמכונה החזית השאמית הנתמכת על ידי כוחות הכיבוש הטורקי הטילה בראשית עונת מסיק הזיתים קנסים גדולים על חקלאי הזיתים בכפרים כפר ג’נה ,מערים ,גלבל ,גטמה וקסטלג’נדו באזור עפרין הכבוש שבצפון חלב.