סוריה דנה עם האו”ם בהאצת התגובה לדרישותיהם של העקורים שחוזרים לאזוריהם

דמשק – סאנא

שר המנהל המקומי והסביבה המהנדס חוסיין מח’לוף דן עם הנציב העליון של האו”ם לענייני פליטים, פיליפו ע’ראנדי, אפשרויות לשיתוף פעולה להרחיב מסגרת הפרוייקטים התורמים לאבטחת הסביבה המתאימה לחזרת המהגרים לאזוריהם, והגברת הסיוע להם בנוסף להפעלת התיאום המשותף עם הוועד העליון של הסעד.