הפלסטינים גינו את התוכנית הישראלית המיועדת לנתק אל-קודס מבית לחם

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני דרש מהחברה הבינ”ל להתערב מיד כדי להפסיק את התוכניות ההתנחלותיות של ישראל כמו התוכנית החדשה המיועדת לאנוס שטחים פלסטיניים בעיירה בית ספאפה שבדרום אל-קודס הכובשה, ובכן עשוי הדבר לשנות את האופי התרבותי והדמוגרפי של האזור.

המתאם של הוועדים העממיים העוסקים בתחום ההתנגדות לגדר ולהתנחלות סלאח אל-ח’ו’אג’א הבהיר כי התוכנית החדשה קובעת את הקמתן של 4000 יחידות דיור חדשות כדי להרחיב 3 התנחלויות שמכתרות את אל-קודס מכיוון דרום, ובכן לקשור אותן עם ההתנחלויות שבמזרח העיר בואך עד ים המלח.

גם כן ראש לשכת ההתנגדות לגדר ולהתנחלות בבית לחם חסן בריג’ייה, ומנהל מרכז האינפורמציה של ו’אדי חלו’ה ג’ו’אד סיאם, ציינו שתוכנית זו מאיימת להגר את תושבי הכפרים והעיירות שבין בית לחם לאל-קודס, שלא לדבר על החפירות שמבצעים הכוחות הישראליים בעיירה העתיקה ומתחת למסגד המבורך, דבר שהתפתח להיות מעין מנהרה באורך 300 מ’ ובעומק 15 למרות שכוחות הכיבוש הישראלי חפרו בעבר 26 מנהרות מתחת לעיירה העתיקה בכיוון המסגד,  דבר שגרם התמוטטויות וסדקים בבתי הפלסטינים ובסביבות המסגד.