הסדרת מצבם של חמושים ומבוקשים בעיירות שונות בריף דרעא