אלח’טיב : חיזוק יחסי האחווה בין סוריה ולבנון הוא לטובת שני העמים

ביירות –סאנא

ראש המועצה האסלמית השיעית העליונה בלבנון שייח’ עלי אלח’טיב הדגיש את חשיבות חיזוק יחסי האחווה בין סוריה ללבנון מפני שדבר זה הוא לטובת האינטרסים של שני העמים.

אלח’טיב העלה על נס את עמידתה של סוריה לימינה של לבנון ותמיכתה בעם הלבנוני.