תהליך ישוב מעמדם של כמה מזוינים התחיל בכפר סחם אלג’ולאן

דרעא – סאנא

תהליך ישוב מעמדם של כמה מזוינים ומבוקשים  התחיל בכפר סחם אלג’ולאן באזור הכפרי הצפון מערבי של דרעא.

כתב סאנא בדרעא מסר כי לפי ההסדר שהציעה המדינה המזוינים יסגירו את נשקם לידי הצבא הערבי הסורי.