משלחת מועצת העם נטלה חלק בפיקוח על בחירות מועצת הדומא הרוסית

מוסקבה – סאנא

דיוני משלחת מועצת העם הסורית שמשתתפה בתהליך הפיקוח על בחירות מועצת הדומא הרוסית שליד העצרת הפדרלית של הפדרציה הרוסית במוסקבה ובמספר עיירות רוסיות התמקדו בחיזוק היחסים הפרלמנטריים ההדוקים בין סוריה ורוסיה לבין ניהול פעולות ההצבעה בבחירות ברוסיה.

משלחת מועצת העם כוללת את ראש ועדת הידידות הפרלמנטרית הסורית – רוסית באסם סודאן, וסגן ראש ועדת הידידות הפרלמנטרית הסורית-רוסית  ספואן קורבי, בנוסף לד”ר חליל אל-ח’ליל ראש ועדת השירותים במועצת העם.