פגישת עבודה של הוועדה הבין ממשלתית הסורית –רוסית המשותפת במוסקבה

מוסקבה – סאנא

במקביל לפסגה בין הנשיאים מר בשאר אל-אסד וולדימיר פוטין התקיימה פגישת עבודה של  הוועדה הבין-ממשלתית הסורית-רוסית המשותפת בראשות מנסור עזאם השר לענייני נשיאות יו”ר הוועדה בצד הסורי ויורי בוריסוב סגן ראש הממשלה ויו”ר הוועדה בצד הרוסי.

במהלך הפגישה נערכה הערכה מעמיקה של נוסחאות ופרויקטים של שיתוף פעולה כלכלי בין שתי המדינות הידידותיות, כמו גם דיון במספר הסכמים ופרויקטים משותפים בתחומי החקלאות, התעשייה, האנרגיה, המים וטכנולוגיית המידע, מלבד זאת אמצעים שננקטו במטרה להקל ולשפר את חילופי הסחר בין שתי המדינות, עם הדגשת תפקידו המרכזי של המגזר העסקי בשתי המדינות בתחום זה.

השיחות עסקו גם במציאות ובסיכויים לספק את הסביבה המתאימה לעידוד השקעות משותפות בפרויקטים היוצרים ערכים מוספים לטובת שתי המדינות והעמים הידידיים, וההכנות המתמשכות לקראת המושב השלוש עשרה של הוועדה הבינ”ל, בה הביעו שני הצדדים את שביעות רצונם מהמאמצים שנעשו בהקשר של פיתוח יחסים כלכליים.

בפגישה השתתפו מהצד הסורי שר האוצר והמזכיר הכללי של נשיאות המועצה, שרים ושגריר סוריה במוסקבה, ומהצד הרוסי, סגן שר החוץ,סגן שר האוצר ומספר גורמים העוסקים במעקב אחר תיק שיתוף הפעולה כלכלי משותף.