בהנחיתו של הנשיא אל-אסד : מענק חד-פעמי לאנשי הצבא המתנדבים