משרד החוץ: סוריה מגנה בתוקף את מסעי ההטעיה של הממשל האמריקאי נגד קובה

דמשק –סאנא

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים מסר בהצהרה היום לכתב סאנא כי סוריה מגנה בתוקף את מסעי ההטעיה וסלוף העובדות והשסוי שמנהלים הממשל האמרקאי וכליו נגד קובה ונגד מדינות אחרות ,וזאת במסגרת מדיניותו התוקפנית של הממשל ונסיונתיו הנואשים להכנעת קובה לתכתבים אמריקנים .

המקור הדגיש כי בו בזמן שסוריה חוזרת על הזדהותה המלאה עם קובה כלפי הקונספרציה המתחדשת שלה נחשפת ,הרי היא בטוחה מכך כי העם הקובי וצמרתו אשר עמדו בפני המצור האמרקאי המעוול לאורך 60 שנה ,ביכולתם להביא לכשלונה של קונספרציה זו ,ולשמור על רבונות קובה וברירותיה הלאומיות ,ושמירת השגי המהפכה הקובנית .