השגריר ח’דור הגיש את כתבי האמנתו ללשכות של האו”ם בווינה

וינה – סאנא

השגריר ד”ר חסן ח’דור נציג סוריה הקבוע  באו”ם ובשאר הארגונים הבינ”ל האחרים שבווינה, הגיש את כתבי האמנתו לגברת ע’אדה ו’אלי המנכ”לית של לשכת האו”ם לענייני סמים ופשע ולמנכ”לית הלשכה בווינה.

השגריר ח’דור דן עם הגברת ו’אלי בחידוש שיתוף הפעולה עם לשכת האו”ם בתחום הלוחמה בסמים ובפשע בנוסף לשאלות הסחר בבני האדם ומניעת שוד הארכיאולוגיה והמונומנטים ההיסטוריים, התרבותיים והדתיים.

גם כן הגיש השגריר ח’דור את כתבי האמנתו לגברת סימוניטא די ביבו מנכ”לית לשכת האו”ם לענייני חלל, ודן עימה בדרכי תפעול הסכמי שיתוף הפעולה בין סוריה ללשכה ובמיוחד בתחום החישה מרחוק, והיא הדגישה את מוכנות הלשכה לשתף פעולה עם סוריה בתחום המדובר.