הטמפרטורות פחות מהרגלן ויש אפשרות לממטרים קלים בחוף

דמשק – סאנא

הטמפרטורות ימשיכו לרדת ולהיות פחות מהרגלן ב 4-2 מעלות בשל השפעתו של אפיק נמוך שטחי שמתלווה בזרמי רוח דרומיים מערביים .

השירות המטאורולוגי מצפה כי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בצורה כללית , ויש אפשרות לממטרים קלים באזור החוף, ומזג האוויר יהיה אביך באזורי המזרח ואלבאדיה ויהיה קריר בלילה ובעקר באזורי ההרים .