חניכת גן השלום הרוסי-סורי באזור משתא אל-חלו שבמחוז טרטוס