שתי מפלגות מצריות ..העם הסורי הכשיל את התכסיסים של האוייבים

 קהיר – סאנא

יו”ר מפלגת אלגיל והמתאם הכללי של הקואליציה הלאומית של המפלגות הפוליטיות המצריות נאגי אלשהאבי הדגיש כי העם הסורי הן בתוך סוריה והן בחוץ לה הכשיל את התכסיסים של האוייבים ולימד את העולם את הדימוקרטיה והאחדות הלאומית .

אלשהאבי אמר כי השתתפות הרחבה של העם הסורי בבחירות הנשיאות מסמנת על היקף דבקותם של הסורים במולדתם ובריבונותם.