סופר צ’ילי ..בחירות הנשיאות בסוריה צעד חשוב מאוד לשיקום

מדריד – סאנא

הסופר הצ’ילי ממוצא סורי באבלו סבאע’ הדגיש כי הבחירות לנשיאות חשובות מאוד ומהוות צעד חזק בכיוון הבנייה מחדש .

סבאע’ אמר במהלך ביקורו היום בשגרירות סוריה בבירה הספרדית מדריד לרגל עריכת הבחירות לנשיאות כי הבחירות לנשיאות חשובות מאוד ומהוות צעד חזק בכיוון השיקום כמו בשאר מדינות העולם .

סבאע’ ברך את העם הסורי ביום החשוב וציין לתהליך הבחירות וארגונן בדיוק.