סוריה ואוסטיה הדרומית דנו בחיזוק היחסים הפרלמנטריים

דמשק – סאנא

יו”ר מועצת העם חמודה סבאע’ דן עם יו”ר הפרלמנט של אוסטיה הדרומית  אלאנמר תדתייב ועם המשלחת הנלווית איליו בדרכים לחיזוק וקידום היחסים הפרלמנטריים בין סוריה לאוסטיה הדרומית, וזאת לטובתם של שני העמים.

סבאע’ קרא במבלך הפגישה לחילוף משלחות פרלמנטריות בין סוריה לאוסטיה הדרומית, ולתאום ביניהן בכל השאלות, והביע את הודאתו למשלחת של אוסטיה אשר נענתה להזמנה כדי להשתתף בליווי בחירות הנשיאות בסוריה.

יו”ר משלחת אוסטיה הדרומית תאדתייב הביע את הודאתו להזמנת משלחת ארצו כדי להשתתף בליווי בחירות הנשיאות בסוריה, והביע את נחישות ארצו להתייצב לצידה של סוריה.