מועצת פיקה הדתית : יום חמישי 13 במאי ראשון ימי חג הפיטר