עצרת  סולידריות בצפון לבנון כאות תמיכה בהתקוממות של העם הפלסטיני