צוו נשיאותי למנות ד”ר מוחמד עיסאם הזימה נגיד לבנק סוריה המרכזי