הנשיא אל-אסד דן בדרכי יישום חוק שמירת הצרכן

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אל-אסד נועד היום עם ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס יחד עם שרי המנהל המקומי והסביבה, הפנים, סחר הפנים והמשפט ודן עימם בדרכי יישום תוכן החוק החדש של שמירת הצרכן.

במהלך הפגישה הנחה הנשיא אל-אסד לקבוע את סמכויות ואחריות כל צד הקשור לפיקוח על תנועת השווקים וקביעת המחירים, גם כן הנחה לגבש מכניזם מפורט שיקבע את תפקידן של המועצות המקומיות והעיריות אשר משלים את זה של שני משרדי סחר הפנים והפנים.