האסירים הפלסטינים הדגישו את עמידתם בפני הכיבוש הישראלי

אלקודס – סאנא

העם הפלסטיני מציין היום את יום האסיר הפלסטיני שנקבע על ידי המועצה הלאומית הפלסטינית בשנת 1974 להיות יום לאומי לתמיכתם של האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים.

הרשות לענייני האסירים והמשוחררים הפלסטינים פתחה בקמפיין הסברה ברשתות החברתיות למען הבהרת סבלם של האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים.