הסטודנטים ובני הקהילה הסורית בקובה הדגישו את עמידתם לימינה של מולדתם במלחמתה נגד הטרור

הוונה – סאנא

הסטודנטים ובני הקהילה הסורית בקובה הדגישו את עמידתם לימינה של מולדתם במלחמתה נגד הטרור, והביעו את גאוותם בעמידתו האיתנה של העם הסורי בפני מכונת המלחמה המערבית.

הסטודנטים ובני הקהילה הסורית בקובה העלו על נס את עמידתו האיתנה של הצבא הערבי הסורי במיגור הטרוריסטים לרגל יום השנה ה-75 לעצמאות הסורית.