משרד החוץ הפלסטיני : אדישות הקהילה הבינ”ל מעודדת את ישראל להמשיך את הפשעים בקרב הפלסטינים

אל-קודס הכבושה – סאנא

סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה כי משרד החוץ הפלסטיני גינה את ההתקפות של המתנחלים נגד הפלסטינים, אדמותיהם, רכושם ואתריהם הקדושים תחת שמירת הכוחות הישראליים, דוגמת ההשתלטות הישראלית האחרונה על אדמות פלסטיניות בעיירה בית אמר שבחברון, הפגיעה באתרים ארכיאולוגיים פלסטיניים ביריחו ובשכם וההתקפות היום-יומיות נגד הפלסטינים בעמקי הצפון.

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי אדישות הקהילה הבינ”ל נוכח ההפרות הישראליות האלה, מעודדת את הישות הישראלית להמשיך הלאה עם הפשעים שלה בקרב הפלסטינים.