הוועידה הבינ”ל  “המעבר הדיגיטלי” ממשיכה בעבודתה ליום השלישי

דמשק – סאנא

הוועידה הבינ”ל  השלישית “המעבר הדיגיטלי” המשיכה את עבודתה ליום השלישי בארמון הוועידות בדמשק המתקיימת תחת כותרת (סוריה והמעבר הדיגיטלי .. ההזדמנויות והאתגרים) בהשתתפות פעילויות כלכליות ומדעיות ממדינות ערביות וזרות.

המשתתפים ידונו במשך שלוש ישיבות בכמה צירים על טכניקות טרנספורמציה דיגיטלית ותפקידם בפיתוח בר קיימא ונתונים פתוחים בצל טרנספורמציה. ותפקידם של נתונים גדולים בהשגת בר קיימא והפעלת טכנולוגיית מציאות חזקה (AR) מתוך הלימוד האלקטרוני והתיכוני להפעלת סביבת למידה אלקטרונית אינטראקטיבית בנוסף לצירים בנושא אבטחת מידע בצל המעבר הדיגיטלי בסוריה, סקירת חוויות מקומיות וזרות והשתתפות במחקר על הצירים הנ”ל.