משתתפים ומבקרים ביריד “קים אקספו” לתעשיות קימיקליות : התעשייה הסורית מובילה

דמשק – סאנא

התעשיה הסורית בלטה בכל משקלה ביריד קים אקספו לתעשיות קימיקליות בקריית הירידים בדמשק, דבר שמשקף כי גלגל הייצור ממשיך להסתובב למרות כל הקשיים והאתגרים.

היריד כלל בין השאר תעשיות ומוצרים קימיקליים, בהם שמן תעשיה, חומרים כימיים, תרופות וויטרינריות, חומרים אורגניים ובלתי אורגניים, ממיסים, חמוצות, כוהול ,קימיקל טקסטיל, עור, חומרי ניקיון, חומרי קוסמטיקה, מוצרי תרופות ,קימיקליים חקלאיים, חומרי הדבקה ,טכנולוגיה של מעבדות ומכשוריהן.

מספר מהמשתתפים והמבקרים מסרו לכתב סאנא כי התעשיה הסורית צועדת במסלול ההתאוששות ,וכי יריד זה תורם בהצגת ובשיווק מוצרי החברות הסוריות.