יום האישה העולמי ..ד”ש לאישה הסורית שמחנכת ומגדלת ועושה הכל