ביריחו עצרת תמיכה באסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש

אל-קודס הכבושה – סאנא

בעיר יריחו שבגדה המערבית התקיימה היום עצרת תמיכה באסירים הפלסטינים שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי וכאות גינוי לפשעיו הממושכים נגדם.

לפי סוכנות ו’פא הדגישו המשתתפים בעצרת שאורגנה מול משרד הצלב האדום ביריחו את צורך המשך התמיכה באסירים וההזדהות עמם, בצל מה שנחשו לו מהפרות, התנהגות פראית מצד הכיבוש, תוך הזנחה רפואית מכוונת נגדם והתעלמות לאמנות זכויות האדם.

המשתתפים קראו לקהילה הבינ”ל ולארגוני זכויות האדם להפעיל לחץ על הכיבוש, כדי להפסיק את פשעיו ואת הפרותיו לזכויות האסירים, ולשחרר את החולים, הנשים, הילדים והקשישים שחייהם נמצאים בסיכון בצל התפשטות נגיף הקורונה.