משרד הנפט : צינור הגז אל-ג’בסה- אל-ריאן הותקף באזור אבו-ח’שב בריף דיר א-זור