כוחות הכיבוש עוקרים עשרות עצי זית בדרום בית לחם

אלקודס – סאנא

כוחות הכיבוש הישראלי פרצו היום לאדמות הפלסטינים באזור ח’לת אלנחלה שבדרום עיר בית לחם , ועקרו עשרות עצי זית .

סוכנות ו’פא על פי הממונה על תיק ההתקוממות לגדר ולהתנחלות בבית לחם חסן בריג’יה שאמר כי כוחות הכיבוש פרצו לאזור באמצעות כמה דחפורים , ועקרו עשרות עצי זית.